Trust Care - Ett ungt, innovativt företag

Trust Care är ett världsledande företag inom design och innovation av hjälpmedel för äldre. Vi inriktar på innovation för att möta behoven hos den nya generationens användare, som ställer nya och höga krav på både teknik och design. Vår framgång bygger på att vi satsar mycket på vår egen design- och konstruktionsavdelning. Vi samarbetar också med en av Europas mest framgångsrika designer inom området. Vi designar och tillverkar alla våra produkter. Det är filosofin bakom företaget.

Vi har ett flertal hjälpmedel att användas i hemmet. En av våra stora succéer nationellt och internationellt är rollatorn Let’s Go för inomhusbruk, en rollator med många finesser och unik design som väckt stort intresse världen över. Företaget är ungt och innovativt, 8 år gammalt och baserat i Malmö, Sverige. Vi exporterar till mer än 25 länder med Norden, Tyskland, Nederländerna, Japan och Australien som våra största marknader. 

Vår affärsidé

Att ge människor ett bättre åldrande och även yngre handikappade personer en bättre livskvalitet genom att ständigt med hjälp av innovativ design och nya konstruktionslösningar förändra och utveckla nya funktionsanpassade hjälpmedel över hela världen.