Privacy Policy.

Från den 25 maj 2018 trädde en ny lag GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Lagen gäller i alla EU:s medlemsländer och behandlar personuppgifter och stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Vi på Trust Care värnar om våra kunders integritet och vill att du som kund ska veta att du kan vara helt trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det kan till exempel röra uppgifter som du lämnat när du beställt produkter via vår beställningssida eller per telefon.


Hur använder vi den data vi sparar.
Dina uppgifter sparas hos oss för att vi i första hand ska kunna fullfölja våra åtaganden, samt förse dig med information som produktnyheter, produktinformation, utbildningsmöjligheter, erbjudanden och andra relaterade nyheter med anledning av din yrkesroll eller som privatperson.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Dina val och rättigheter.
Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade eller raderade. Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar.


Vill du veta mer?
Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi på Trust Care hanterar dina personuppgifter? Klicka här för att ta del av vår integritetspolicy
eller kontakta Trust Care kundservice på telefon 040-15 61 20 alternativt på info@trustcare.se.