Trustcare är ett världsledande företag inom design och innovation av hjälpmedel för äldre.

Vi inriktar oss på innovation för att möta behoven hos den nya generationens användare, som ställer nya och höga krav på både teknik och design. Vår framgång bygger på att vi satsar mycket på vår egen design- och konstruktionsavdelning.

Vår design- och utvecklingsavdelning utgör kärnan i Trustcare. Resultatet kan ses över hela världen i Trustcares produkter. Inom hjälpmedel har designen inte varit en prioriterad process i framtagning av produkterna. Trustcares filosofi är att design och funktion är mycket viktiga för att utveckla och förbättra hjälpmede. Vi har fått mycket internationell uppmärksamhet som det första företaget med ett nytänkande inom hjälpmedel för att göra dem mer tilltalande för användaren.